Đồng phục cho Nhà Trường và hóa đơn thuế VAT

1. Quy định về việc may đồng phục cho nhà trường:

Hiện nay, việc may đồng phục cho nhà trường không có quy định bắt buộc cụ thể nào. Tuy nhiên, các trường học thường yêu cầu học sinh mặc đồng phục khi đến trường để thể hiện tính thống nhất, kỷ luật và tạo hình ảnh đẹp cho nhà trường.

Việc may đồng phục cho nhà trường thường được thực hiện theo quy trình sau:

 • Ban giám hiệu nhà trường ban hành quyết định về việc may đồng phục: Quyết định này sẽ nêu rõ các nội dung như kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, logo, khẩu hiệu,… của đồng phục.
 • Thành lập hội đồng phụ huynh học sinh: Hội đồng phụ huynh học sinh sẽ có trách nhiệm thu thập ý kiến của phụ huynh học sinh về mẫu mã, giá cả đồng phục.
 • Chọn nhà cung cấp: Nhà trường sẽ chọn nhà cung cấp uy tín, có năng lực để may đồng phục theo yêu cầu.
 • Ký hợp đồng: Nhà trường và nhà cung cấp sẽ ký hợp đồng may đồng phục, trong đó nêu rõ các nội dung như giá cả, thời gian giao hàng, chế độ bảo hành,…
 • Phụ huynh học sinh đóng tiền: Phụ huynh học sinh sẽ đóng tiền theo giá cả đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Nhà cung cấp may đồng phục và giao hàng cho nhà trường.

2. Hóa đơn thuế VAT cho việc may đồng phục:

Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2019, việc may đồng phục cho nhà trường thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho nhà trường.

Hóa đơn GTGT cho việc may đồng phục phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của nhà trường.
 • Mẫu mã, chất liệu, số lượng đồng phục.
 • Đơn giá, thành tiền.
 • Thuế GTGT.
 • Ký tên, đóng dấu của nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục.

3. Lưu ý khi xuất hóa đơn GTGT cho việc may đồng phục:

 • Hóa đơn GTGT phải được lập đúng mẫu, đúng số và có đủ các thông tin cần thiết.
 • Hóa đơn GTGT phải được xuất đúng thời điểm.
 • Hóa đơn GTGT phải được bảo quản đúng quy định.

4. Kết luận:

Việc may đồng phục cho nhà trường cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho nhà trường. Phụ huynh học sinh cần lưu ý giữ lại hóa đơn GTGT để kê khai thuế GTGT đầu vào nếu được phép.

Đồng phục công sở, học sinh, công nhân giá rẻ tại Vinh Nghệ An

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng(0 Sản phẩm)