Làm đồng phục cho các công ty nhà nước và hóa đơn VAT

I. Quy định về việc may đồng phục cho các công ty nhà nước:

Việc may đồng phục cho các công ty nhà nước hiện nay được quy định bởi một số văn bản pháp luật sau:

 • Luật Doanh nghiệp 2020: Theo quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty nhà nước có quyền tự quyết định việc may đồng phục cho cán bộ, nhân viên của mình.
 • Quy chế nội bộ của công ty nhà nước: Mỗi công ty nhà nước có thể ban hành quy chế nội bộ quy định cụ thể về mẫu mã, chất liệu, màu sắc, logo, khẩu hiệu,… của đồng phục.

II. Thủ tục may đồng phục cho các công ty nhà nước:

Thủ tục may đồng phục cho các công ty nhà nước thường bao gồm các bước sau:

1. Ban hành quyết định:

 • Ban lãnh đạo công ty nhà nước ban hành quyết định về việc may đồng phục, nêu rõ các nội dung như kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, logo, khẩu hiệu,… của đồng phục, số lượng cần may, kinh phí dự trù,…

2. Thành lập hội đồng mua sắm:

 • Hội đồng mua sắm được thành lập theo quy định của công ty nhà nước, có trách nhiệm lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục uy tín, có năng lực, giá cả hợp lý.

3. Chọn nhà cung cấp:

 • Hội đồng mua sắm căn cứ vào các tiêu chí như uy tín, thương hiệu, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá cả,… để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục phù hợp.

4. Ký hợp đồng:

 • Công ty nhà nước và nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục ký hợp đồng, nêu rõ các nội dung như mẫu mã, chất liệu, số lượng đồng phục, đơn giá, thành tiền, thời gian giao hàng, chế độ bảo hành,…

5. Thanh toán:

 • Công ty nhà nước thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục theo đúng quy định của hợp đồng.

III. Hóa đơn VAT cho việc may đồng phục:

1. Đối tượng chịu thuế:

 • Việc may đồng phục cho các công ty nhà nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.
 • Do đó, nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho công ty nhà nước.

2. Nội dung hóa đơn GTGT:

 • Hóa đơn GTGT phải bao gồm các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty nhà nước.
  • Mẫu mã, chất liệu, số lượng đồng phục.
  • Đơn giá, thành tiền.
  • Thuế GTGT.
  • Ký tên, đóng dấu của nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục.

3. Thời điểm xuất hóa đơn:

 • Hóa đơn GTGT phải được xuất trong thời hạn sau:

  • Đối với hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán: Hóa đơn phải được xuất trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán.
  • Đối với hàng hóa, dịch vụ chưa thanh toán: Hóa đơn phải được xuất trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

4. Bảo quản hóa đơn:

 • Công ty nhà nước cần bảo quản hóa đơn GTGT ít nhất 2 năm kể từ ngày lập hóa đơn.

IV. Lưu ý khi xuất hóa đơn GTGT cho việc may đồng phục:

 • Hóa đơn GTGT phải được lập đúng mẫu, đúng số và có đủ các thông tin cần thiết.
 • Hóa đơn GTGT phải được xuất đúng thời điểm.
 • Hóa đơn GTGT phải được bảo quản đúng quy định.

V. Kết luận:

Việc may đồng phục cho các công ty nhà nước cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhà cung cấp dịch vụ may đồng phục có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho công ty nhà nước. Công ty nhà nước cần lưu ý giữ lại hóa đơn GTGT để kê khai thuế GTGT đầu vào nếu được phép.

Đồng phục công sở, học sinh, công nhân giá rẻ tại Vinh Nghệ An

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng(0 Sản phẩm)